Psykiatrinen vankisairaala on koko maata palveleva vankien akuuttisairaala, jossa hoitoajat vaihtelevat muutamasta päivästä muutamaan viikkoon tai kuukauteen. Sairaalan Turun yksikkö on toiminut vuodesta 1911, ja se on vankiterveydenhuollon ainoa ympäri vuorokauden ja vuoden päivystävä yksikkö. Potilaspaikkoja on Turun yksikössä 40 ja Vantaan yksikössä 14. Psykiatrisen vankisairaalan lääkärit tarjoavat myös polikliinisiä palveluita lähivankiloille. Lääkäreitä on kuusi ja psykologeja kolme. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu erityistyöntekijöitä, hoitajia ja avustavaa henkilöstöä. Hoitojaksojen lisäksi tarjolla on tutkimusjaksoja vaativaa ADHD -diagnostiikkaa varten, mielentilatutkimuksia, lakisääteisiä vaarallisuus- ja väkivaltariskiarvioita, opioidikorvaushoitojen aloituksia sekä seksuaalirikollisten velvoitteisen lääkehoidon arviointijaksoja. Psykiatrisessa vankisairaalassa tehdään myös tutkimus- ja kehittämistyötä.

 

Psykiatrisen vankisairaalan yhteystiedot

Psykiatrisen vankisairaalan toiminnasta vastaa ylilääkäri Hannu Lauerma

  • puhelinnumero 029 524 5552
  • sähköposti etunimi.sukunimi@vth.fi

 

Turun yksikkö

Mathilda Wreden katu 1, PL 50, 20251 Turku

Puhelinnumerot:

toimistosihteerit 029 524 5511
osasto 1 kanslia 029 524 5512
osasto 2 kanslia 029 524 5515

Faksi:

hallinto 029 524 5792
osastot 029 524 5791

 

Vantaan yksikkö

Siltaniitynkuja 2, 01260 Vantaa

Puhelinnumero: 029 524 5742

Faksi: 029 524 5789