Psykiatriska sjukhuset för fångar

Psychiatric Prison Hospital

 

Psykiatrinen vankisairaala on koko maata palveleva vankien akuuttisairaala, jossa hoitoajat vaihtelevat muutamasta päivästä muutamaan viikkoon tai kuukauteen. Sairaalan Turun yksikkö on toiminut vuodesta 1911, ja se on vankiterveydenhuollon ainoa ympäri vuorokauden ja vuoden päivystävä yksikkö. Potilaspaikkoja on Turun yksikössä 40 ja Vantaan yksikössä 14. Psykiatrisen vankisairaalan lääkärit tarjoavat myös polikliinisiä palveluita lähivankiloille. Lääkäreitä on kuusi ja psykologeja kolme. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu erityistyöntekijöitä, hoitajia ja avustavaa henkilöstöä. Hoitojaksojen lisäksi tarjolla on tutkimusjaksoja vaativaa ADHD -diagnostiikkaa varten, mielentilatutkimuksia, lakisääteisiä vaarallisuus- ja väkivaltariskiarvioita, opioidikorvaushoitojen aloituksia sekä seksuaalirikollisten velvoitteisen lääkehoidon arviointijaksoja. Psykiatrisessa vankisairaalassa tehdään myös tutkimus- ja kehittämistyötä.

 

Psykiatrisen vankisairaalan yhteystiedot

 

Turun yksikkö

Käyntiosoite: Mathilda Wreden katu 1, 20380 Turku

Postitusosoite: PL 49, 20251 Turku

Puhelinnumerot

  • toimistosihteerit 029 524 5511
  • osasto 1 kanslia 029 524 5512
  • osasto 2 kanslia 029 524 5515

Faksinumerot

  • hallinto 029 524 5792
  • osastot 029 524 5791

 

Vantaan yksikkö

Käyntiosoite: Siltaniitynkuja 2, 01260 Vantaa

Postitusosoite: PL 160, 01261 Vantaa

Puhelinnumero 029 524 5742

Faksinumero 029 524 5789

Ylilääkäri Alo Jüriloo 029 524 5858
Osastonylilääkäri Mika Rautanen 029 524 5766
Osastonhoitaja Mari Pekkanen 029 524 5659

 

Psykiatrisen vankisairaalan toiminnasta vastaa ylilääkäri Hannu Lauerma

  • puhelinnumero 029 524 5552
  • sähköposti etunimi.sukunimi@vth.fi