Psykiatriska sjukhuset för fångar är ett akutsjukhus som betjänar hela landet. Vårdtiderna på sjukhuset varierar från några dagar till några veckor eller månader. Sjukhusets enhet i Åbo har verkat sedan 1911 och den är den enda enhet inom hälso- och sjukvården för fångar som har jour dygnet runt och året om. På enheten i Åbo finns det 40 vårdplatser och på enheten i Vanda 14 vårdplatser. Läkarna på Psykiatriska sjukhuset för fångar tillhandahåller även polikliniktjänster för de närliggande fängelserna. Det finns sex läkare och tre psykologer. I personalen ingår dessutom specialister, sjukskötare och assisterande personal. Utöver vårdperioder erbjuds även undersökningsperioder som krävs för ADHD-diagnostik, sinnesundersökningar, lagstadgade bedömningar av risken för våld och farlighetsbedömningar, inledande av opioidsubstitutionsbehandling samt medicinska bedömningsperioder som krävs vid sexualbrott. Vid Psykiatriska sjukhuset för fångar görs också forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Kontaktuppgifter till Psykiatriska sjukhuset för fångar

Enheten i Åbo

Besöksadress: Mathilda Wredes gata 1, 20380 Åbo

Postadress: PB 49, 20251 Åbo

Telefonnummer

  • byråsekreterare 029 524 5511
  • avdelning 1 kansli 029 524 5512
  • avdelning 2 kansli 029 524 5515

Faxnummer

  • administration 029 524 5792
  • avdelningar 029 524 5791

 

Enheten i Vanda

Broängsgränden 2, 01260 Vanda

Telefonnummer 029 524 5742

Faxnummer 029 524 5789

 

Psykiatriska sjukhuset för fångar överläkare Hannu Lauerma ansvarar för verksamheten

  • telefonnummer 029 524 5552
  • e-post fornamn.efternamn@vth.fi