Sjukhuset för fångar

Prison Hospital

 

Vankisairaala on valtakunnallinen vankipotilaita hoitava yleislääkärijohtoinen somaattinen sairaala Hämeenlinnassa. Osastojen toimintaan kuuluu monialainen somaattisten sairauksien hoito ja kuntoutus. Naistenosastolla hoidetaan lisäksi sairaalahoitoa vaativia vieroitusoireisia potilaita ja päihderiippuvaisia raskaana olevia naisvankeja. Naispotilaille järjestetään myös päiväsairaala- ja jälkipolikliinista toimintaa.

Vankisairaalassa on mahdollisuus polikliinisiin gastroskopiatutkimuksiin sekä erikoislääkärikonsultaatioihin.

Vankisairaalan moniammatilliseen työryhmään kuuluu ylilääkärin lisäksi kaksi osastonylilääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä, ylihoitaja, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, laboratoriohoitaja sekä avustavaa henkilöstöä.

 

Vankisairaalan yhteystiedot

Vankisairaalan toiminnasta vastaa ylilääkäri Päivi Viitanen

  • puhelinnumero 029 524 5553 tai 029 524 5706 (potilassiirrot)
  • sähköposti etunimi.sukunimi@vth.fi

 

Käyntiosoite: Pikku-Parolantie 7, 13100 Hämeenlinna

Postitusosoite: PL 181, 13101 Hämeenlinna

Puhelinnumero 029 524 5505 (terveydenhuollon asiat vuorokauden ympäri)

Vankisairaalan faksinumero 029 524 5797 tai vankisairaala@vth.fi

Laboratorion faksinumero 029 524 5798 tai laboratoriovankisairaala@vth.fi

 

Rikosseuraamusesimies

  • puhelinnumero 029 568 1617 (vankeinhoidolliset asiat)
  • faksinumero 029 568 1514 (vankeinhoidolliset asiat)