Sjukhuset för fångar är ett somatiskt sjukhus som leds av en överläkare. Det finns i Tavastehus och är ett riksomfattande sjukhus för fångar. Till verksamheten på avdelningarna för män hör mångsidig behandling och rehabilitering av somatiska sjukdomar. Till verksamheten på avdelningen för kvinnor hör drogpsykiatrisk vård och rehabilitering. För kvinnliga patienter finns det dessutom både ett dagsjukhus och efterpoliklinisk verksamhet.

Patienterna kommer för vård från fängelserna med remiss av läkare enligt överläkarens bedömning av prioritetsordningen och enligt överenskommelse med civila sjukhus. På sjukhuset för fångar finns det också möjlighet till polikliniska gastroskopier och sigmoidoskopier samt konsultationer av specialistläkare.

I det multiprofessionella arbetsteamet på sjukhuset för fångar ingår utöver överläkaren även två avdelningsläkare, psykolog, socialarbetare, överskötare, avdelningsskötare, 20 sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, laboratorieskötare, primärskötare/instrumentskötare samt assisterande personal.

 

Kontaktuppgifter till Sjukhus för fångar

Överläkare Päivi Viitanen ansvarar för sjukhusets verksamhet

  • telefonnummer 029 524 5553 (patientförflyttningar)
  • e-post fornamn.efternamn@vth.fi

Chef för brottspåföljdstjänstemännen

  • telefonnummer 029 568 1617 (övriga ärenden)

 

Pikku-Parolantie 7, 13100 Tavastehus

Telefonnummer: 029 524 5505 (hälso- och sjukvårdsärenden dygnet runt)

Fax: 029 524 5797