Sjukhuset för fångar är ett somatiskt sjukhus som leds av en överläkare. Det finns i Tavastehus och är ett riksomfattande sjukhus för fångar. Till verksamheten hör mångsidig behandling och rehabilitering av somatiska sjukdomar. Till verksamheten på avdelningen för kvinnor hör också drogpsykiatrisk vård för gravida kvinnor. För kvinnliga patienter finns det dessutom både ett dagsjukhus och efterpoliklinisk verksamhet.

På sjukhuset finns det också möjlighet till polikliniska gastroskopier och konsultationer av specialistläkare.

I det multiprofessionella arbetsteamet på sjukhuset för fångar ingår utöver överläkaren även två avdelningsläkare, psykolog, socialarbetare, överskötare, avdelningsskötare, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, laboratorieskötare samt assisterande personal.

 

Kontaktuppgifter till Sjukhus för fångar

Överläkare Päivi Viitanen ansvarar för sjukhusets verksamhet

  • telefonnummer 029 524 5553 eller 029 524 5706 (patientförflyttningar)
  • e-post fornamn.efternamn@vth.fi

 

Besöksadress: Pikku-Parolantie 7, 13100 Tavastehus

Postadress: PB 181, 13101 Tavastehus

Telefonnummer 029 524 5505 (hälso- och sjukvårdsärenden dygnet runt)

Faxnummer 029 524 5797

 

Chef för brottspåföljdstjänstemännen

  • telefonnummer 029 568 1617 (fängelsedom ärenden)
  • faxnummer 029 568 1514 (fängelsedom ärenden)